Home » Logopeda

Logopeda

Jak przebiega rozwój mowy dziecka?

Okres melodii

 • okres ten trwa od narodzin do 1 roku życia,
 • dziecko komunikuje się za pomocą krzyku, który nie jest jedynie formą wyładowania napięcia, lecz sygnalizuje potrzeby, przykre doznania,
 • niemowlę reaguje na intonację i modulację głosu ludzkiego,
 • 2 -6 miesiąc życia to czas na głużenie – dziecko wytwarza przypadkowe, nieartykułowane dźwięki gardłowe, tylnojęzykowe, wybuchowe, poprzez które ćwiczy narządy artykulacyjne – język, wargi, podniebienie,
 • około 5 miesiąca życia pojawia się gaworzenie, czyli wytwarzanie kombinacji grup dźwiękowych powtarzanych wielokrotnie (la, ma, ba), gaworzenie jest ćwiczeniem słuchu,
 • między 7 a 9 miesiącem występuje u niemowląt skłonność do powtarzania dźwięków wytworzonych przez siebie, a także słyszanych, pochodzących od innych, maluch zaczyna świadomie naśladować mowę dorosłych,
 • poznaje przedmioty i zaczyna kojarzyć nazwę z przedmiotem,
 • rozwija się rozumienie, które znacznie wyprzedza mowę samodzielną,
 • dziecko poprawnie wymawia samogłoski takie jak: a, e, i oraz spółgłoski: m, b, n, d, t,
 • przed ukończeniem 1 roku życia dziecko wypowiada proste wyrazy: mama, tata

z pełną świadomością ich znaczenia.

Okres wyrazu

 • to czas między 1 a 2 rokiem życia,
 • pojawia się duża ilość wyrazów dźwiękonaśladowczych – dziecko „staje się” pieskiem, kotkiem i naśladuje takie dźwięki jak mee, muu czy hau,
 • każdy dzień, to okazja do nauki nowych słów,
 • mowę w tym okresie cechują jednowyrazowe wypowiedzi, często w niepełnej postaci,
 • charakterystyczne jest zniekształcanie i upraszczanie wybranych słów,
 • może się zdarzyć, że dziecko będzie przestawiało kolejność sylab, wymawiało tylko pierwszą sylabę lub końcówkę wyrazu, usłyszymy wtedy np. da pi (daj pić),
 • dziecko reaguje na wydawane polecenia i odpowiada na pytania,
 • używa właściwie wszystkich samogłosek a, e, i, o, u, y za wyjątkiem nosowych,
 • ze spółgłosek wymawia p, b, m, t, d, n, ś, ź, ć, ń, k, g, ch,
 • pozostałe spółgłoski zastępuje innymi, łatwiejszymi,
 • po 15 miesiącu życia dziecko wypowiada coraz więcej pojedynczych słów.

Okres zdania

 • występuje między 2 a 3 rokiem życia,
 • mowa ulega dalszemu doskonaleniu, dziecko powinno już wypowiadać głoski:

– wargowe: p, b, m oraz zmiękczone p`, b`, m`,

– wargowo – zębowe: f, w, f`, w`,

– przedniojęzykowo-zębowe: t, d, n,

– przedniojęzykowo-dziąsłowe: l,

– środkowojęzykowe: ś, ź, ć, dź, ń,

– tylnojęzykowe: k, g, ch, k`, g` ch`

– pod koniec tego okresu mogą się już pojawić głoski s, z, c, a nawet dz,

 • dziecko swobodnie łączy dwa wyrazy w zdanie i rozumie usłyszane w najbliższym otoczeniu rozmowy,
 •  z łatwością nazywa przedmioty, części ciała czy zwierzęta,
 • zmiękcza spółgłoski, np. zamiast zupa mówi źupa, zamiast nos – noś,
 • może łączyć dwa wyrazy w jeden, tworząc śmieszne zwroty, np. pomasłować – posmarować masłem, czy zakluczyć – zamknąć drzwi na klucz,
 • jest to okres, w którym dziecko uczy się najwięcej, poznaje nowe rzeczowniki,
 • używa czasowników, ale często w formie bezokolicznikowej, a jego mowa jest zrozumiała nie tylko dla członków rodziny, dziecko powinno być rozumiane przez osoby z innego otoczenia.
 •  Jeżeli goście mają problem ze zrozumieniem malucha, powinno to wzbudzić nasz niepokój.

Okres swoistej mowy dziecięcej

 • występuje między 3 a 6-7 rokiem życia,
 • dziecko zaczyna odróżniać głoski s, z, c, z od ich miękkich odpowiedników,
 • pod koniec 4 roku życia pojawia się głoska r, która była dotąd zastępowana przez j lub l,
 • około 4-5 roku pojawiają się głoski sz, rz, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz,
 • z końcem 4 rok życia dziecko powinno pożegnać wszystkie zmiękczenia,
 • mowa dziecka jest jeszcze daleka od doskonałości, brak jest końcówek w wyrazach,
 • dziecko swobodnie rozmawia z rówieśnikami i najbliższymi, ale nadal popełnia błędy,
 • w wymowie może się pojawiać jeszcze opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej, przestawki głoskowe, zniekształcenia wyrazów, tworzenie nowych wyrazów ze skrzyżowania dwóch innych,
 • dziecko ma tendencję do tworzenia neologizmów, np. bebek (chlebek), kolomotywa (lokomotywa),
 • równocześnie wzrasta liczba przymiotników, przysłówków, zaimków, liczebników,

Pod koniec okresu przedszkolnego oczekuje się od dziecka poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobodnego posługiwania się mową.


Ćwiczenia słuchowe

Są one bardzo ważną grupą ćwiczeń logopedycznych.
Stymulując funkcje słuchowe, przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka.
Można przeprowadzić je w domu, na podwórku, w pobliżu ruchliwej ulicy i w lesie.

Przykładowe zabawy i ćwiczenia słuchowe

 • „ Co słyszę?” – dziecko siedzi z zamkniętymi oczami, nasłuchuje, rozpoznaje nazywa odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, ulicy, parku itp.
 • „ Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, fajans, metal, kamień, drewno itp.
 • Toczenie różnych przedmiotów po podłodze, np. piłki, kasztana, kamienia – rozpoznawanie odgłosu przez dzieci, odtwarzanie ich.
 • Odtwarzanie przez dziecko odgłosów i czynności zaproponowanych przez dorosłych, np. uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą szklankę, o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie wody (z wysokości, z niska), drapanie po szkle, papierze, stole – przy ich odtwarzaniu dziecko powinno opierać się tylko na usłyszanych bodźcach słuchowych, nie powinno widzieć wykonywania ich rzez dorosłych.
 • Odtwarzanie w odpowiedniej kolejności sekwencji dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne, przedmioty codziennego użytku itp. (na początku dwóch, trzech dźwięków, potem można zwiększać ich liczbę).
 • Zabawa w głuchy telefon.
 • Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp.
 • Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika.
 • „Grające jajeczka” – w opakowaniach po jajkach niespodziankach

umieszczamy różne rzeczy, np. piasek, ryż, gwoździe, groch, płatki,

połamany makaron, drobne monety itp. i prosimy dziecko o

wyszukanie dwóch identycznie brzmiących jajeczek.

 • Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy,

kury, koguta, kaczki, gęsi itp.

 • Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp.
 • Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser, suszarka, pralka itp.
 • Wyróżnianie wyrazów w zdaniu (stawianie tylu klocków, rysowanie tylu kółeczek, klaskanie tyle razy, ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu).
 • Dzielenie wyrazów na sylaby (na początku wyrazy dwusylabowe, potem o coraz większej liczbie sylab).
 • Podawanie przez dziecko przykładów wyrazów dwu, trzy i czterosylabowych.
 • Tworzenie wyrazów rozpoczynających się daną głoską
 • Tworzenie wyrazów rozpoczynających się daną sylabą
 • Segregowanie obrazków według np.: pierwszych głosek
 • Wyszukiwanie słów z podaną sylabą.
 • Wyodrębnianie głosek i sylab na początku, na końcu i w środku wyrazu.
 • Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej, np. safa czy szafa.
 • Powtarzanie ciągów wyrazów
 • Różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu – paronimów (babka – papka, góry – kury, domek – Tomek
 • Ćwiczenie pamięci słuchowej z użyciem kalkulatora: słuchanie wymienianych cyfr, a następnie wystukiwanie ich na kalkulatorze w takiej samej kolejności. Zaczynamy od trzech cyfr i stopniowo dodajemy liczbę wymienianych cyfr. Za każdym razem sprawdzamy kolejność na kalkulatorze.
 • Odtwarzanie struktur dźwiękowych („rytmu”) na podstawie układów przestrzennych. Przed dzieckiem układamy klocki w szeregu zachowując między nimi odstępy lub zsuwając klocki razem. Wskazujemy, gdzie jest początek, a gdzie koniec szeregu. Większym odległościom między klockami będzie odpowiadała dłuższa przerwa między stuknięciami, natomiast krótszym-przerwy krótkie.
 • Odtwarzanie wystukanego „rytmu” w układzie przestrzennym. Uczeń ma do dyspozycji kilka klocków. Osoba dorosła wystukuje rytm zasłaniając ręką. Zadaniem ucznia jest ułożyć klocki do tego rytmu.
 • Wyszukiwanie wyrazu w innym (kolekcja, zegar, koszula, maskotka, Malwina, malina, unikalne, nalepka, maszyna, klaser).
 • „Czy taki wyraz istnieje czy sobie go wymyśliłam?”, np.: sala, mata, zata, leta.

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia oddechowe poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, przy wykorzystaniu piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek, wiatraczków itp.

Zestaw ćwiczeń i zabaw usprawniających oddech

 • Dmuchanie na wiatraczki, paski papieru, kulki waty
 • Dmuchanie przez słomkę do kubka z wodą (wywoływanie burzy)
 • Dmuchanie na waciki, piłeczki tenisowe, skrawki papieru położone na płaskiej powierzchni.
 • Dmuchanie na lekkie przedmioty – piórka, waciki, papierki od cukierków, suche liście, paski lub postacie z papieru zawieszone na nitkach.
 • Zabawy ze słomką
 • Dmuchamy (na wydechu) na watę, piórka, skrawki papieru, piłeczkę ping – pongową (jeśli nie używamy słomki, to posługujemy się raz nosem, raz ustami). Zabawę można przeprowadzać w formie konkursu, według zasady:
 • Czyja zdmuchnięta np.: z ręki – watka, piórko – wzniesie się wyżej i nie opadnie pierwsza na podłogę.
 • Kto dmuchnie dalej?
 • Kto mocniej?
 • Kto szybciej?
 • Kto trafi do celu?
 • Chwytamy słomką (przyciągamy na wdechu) różne lekkie przedmioty: skrawki papieru, piórka, kawałki gąbki, watę, piłeczkę ping – pongową, papierowe kółka i przenosimy je za pomocą słomki do pojemniczka, pudełka itp.
 • Układamy obrazki, np. na pokolorowanym i wyciętym szablonie biedronki układamy przy pomocy słomki kropki – czarne kółeczka wycięte dziurkaczem.
 • Zabawy mogą toczyć się przy stoliku, na podłodze; w pozycji siedzącej, stojącej, leżącej; nieruchomo i w ruchu (dzieci czołgają się lub skaczą) .
 • „Tęczynki”

Puszczanie baniek mydlanych jest nieco trudniejszym ćwiczeniem do wykonania. Wydech musi być powolny, równomierny i długi – a efekt widoczny w postaci pięknych, tęczowych, mieniących się kul. Zabawę tę można przeprowadzić także i w formie konkursu – np. zwycięża ten, kto wydmucha większą bańkę mydlaną.

 • Zabawy z piłeczką ping – pongową/ watą/ kulką papierową:

Przedmiot kładziemy na środku stolika, po obu stronach stolika stoją/ siedzą/klęczą dzieci, buzia jest na poziomie powierzchni stolika.

Dmuchamy lekko na piłeczkę, podajemy ją sobie wzajemnie.

Dmuchamy mocno na piłeczkę, staramy się „wbić gola” przeciwnikowi.

 • „Pędzące statki”

Do miski napełnionej wodą wkładamy papierowy stateczek. Pilnując prawidłowego oddechu – z naciskiem na wdech nosem, polecamy dziecku by dmuchało na statek tak, aby płynął on po wodzie.

 • „Fruwające papierki”

Dziecko otrzymuje plastykową słomkę do napojów i za jej pomocą ma za zadanie zdmuchnąć około 10 papierków z gładkiej powierzchni, np. z blatu stołu.

 • „Świetlik”

Tę zabawę również można przeprowadzić w formie konkursu. Dmuchamy na zapaloną świecę w taki sposób, by płomień wyginał się, ale nie gasł. Wygrywa ten zawodnik, którego świeca będzie paliła się najdłużej.

 • „Wielka rozgrywka”

Mecz ten można rozgrywać siedząc po dwóch stronach stołu lub leżąc na brzuchu na podłodze. Zadanie polega na wdmuchnięciu np.: piłeczki ping-pongowej do bramki przeciwnika. Zwycięża ten, kto uzyska jak najwięcej bramek. Odległość między bramkami powinna wynosić około 50 – 100 cm, w zależności od stopnia zaawansowania ćwiczeń.

 • „Bujanie misia”

Na brzuszek leżącego na podłodze dziecka należy położyć jego ulubioną zabawkę – misia, pajacyka, kotka itp. W czasie wdechu zabawka powinna unosić się do góry, przy wydechu natomiast opadać. Zarówno wdech jak i wydech muszą być bardzo wolne i równomierne, z chwilowym zatrzymaniem powietrza, by na przykład misiu nie spadł z huśtawki.

 • „Latawce”

Przygotowujemy dwie cieniutkie papierowe serwetki. Razem z dzieckiem robimy z nich latawce. Stojąc, wyciągamy dłoń, na której kładziemy latawca, nabieramy głęboko powietrza a następnie wydmuchujemy, kierując jego strumień tak, by nasz latawiec unosił się wspaniale do góry.  

 • Huśtanie ulubionej zabawki

Dziecko leży na podłodze, ma zabawkę ułożoną na brzuchu. Huśta ją przy pomocy oddechu. Aby zabawka nie spadła, oddech musi być wolny i równy.

 • Huśtanie ulubionej zabawki

Dziecko leży na podłodze, ma zabawkę ułożoną na brzuchu. Huśta ją przy pomocy oddechu. Aby zabawka nie spadła, oddech musi być wolny i równy.

 • Inne przykłady ćwiczeń oddechowych

Nadymanie policzków i przepychanie powietrza w zamkniętej buzi.

 • Duży i powolny wdech nosem i powolny wydech ustami
 • Łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchami rąk, nóg i tułowia:

wdech połączony z odwróceniem ramion (dłonie do przodu), wydech z nawróceniem ramion

 • wdech z unoszeniem ramion do góry, wydech z opadaniem ramion
 • Chuchanie na „zmarznięte” ręce, na gorącą zupę.
 • Wąchanie kwiatów – wdech i wydech nosem.
 • Dmuchanie baniek mydlanych.
 • Chłodzenie „gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym strumieniem.
 • „Zdmuchiwanie mlecza” – długo, aż spadną wszystkie nasionka (długie strumienie powietrza).
 • Naśladowanie syreny – „eu-eu- eu”, „au-au-au” – na jednym wydechu.
 • Wyścigi chrupek – dmuchanie w parach.
 • Odtajanie zamarzniętej szyby- chuchanie (długie), chuchanie na ręce bo zmarzły,
 • Liczenie na jednym wydechu.
 • Powtarzanie zdań szeptem.
 • Powtarzanie wyrazów na jednym wydechu jak najwięcej wron (początkowo krótkich, dwu-trzywyrazowych, potem coraz dłuższych).

„Jedna wrona bez ogona.

Druga wrona bez ogona

Trzecia wrona bez ogona (…)

a ta jedenasta, wrona ogoniasta”.

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych

U większości dzieci występuje obniżona sprawność narządów artykulacyjnych (języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego). Konieczne są w tych wypadkach ćwiczenia motoryki narządów mowy

Zabawy i ćwiczenia warg

 • Minki – spróbujmy pokazać jakie robimy minki gdy jesteśmy:

weseli – płaskie wargi – rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki,

smutni – robimy podkówkę z warg,

obrażeni – wargi nadęte,

zdenerwowani – wargi wąskie.

 • Całuski – przesyłanie całusków – wargi wysunięte do przodu, cmokanie.
 • Rybka – pokazujemy jaki pyszczek ma rybka, wysuwamy wargi do przodu i rozszerzamy na końcu.
 • Zły pies – naśladujemy złego psa – unosimy górną wargę, pokazujemy zęby. Dzieci mogą również naśladować warczenie psa.
 • Gorąca zupa – pokazanie jak chłodzimy wargami zupę.
 • Echo – dobitne wymawianie za nauczycielem samogłosek a, o, e, i, u, y.
 • Kotki – kotki robią pyszczek (wargi do przodu) i przesuwają pyszczkiem w prawą i w lewą stronę.
 • Kotek ma wąsy i nimi porusza (między wargami dziecko trzyma słomkę). Koty ziewają, oblizują się itp.
 • Masaż warg – nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej.
 • Baloniki – nabranie powietrza i zatrzymanie go w wydętych policzkach, balon pękł – dziecko palcami uderza w policzki.

Zabawy i ćwiczenia języka

Prowadząc ćwiczenia języka należy pamiętać, aby te ćwiczenia rozpoczynać od obszernych ruchów języka na zewnątrz jamy ustnej, a następnie przechodzić do ruchów wewnątrz jamy ustnej.

 • Spróbuj jak najdalej – kierowanie języka do nosa, do brody, w prawą i w lewą stronę.
 • Szczoteczka – język to szczoteczka do zębów i będziemy po kolei czyścić zęby górne od strony zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie zęby dolne z dwóch stron. W trakcie zabawy naśladujemy płukanie buzi wodą – powietrze z jednego policzka przechodzi do drugiego itp.
 • Języczek maszeruje – język będzie maszerował jak żołnierz:

na raz – czubek języka kierujemy na dolną wargę,

na dwa – czubek języka do prawego kącika ust,

na trzy czubek języka na górną wargę,

na cztery – czubek języka do lewego kącika ust.

 • Cyrkowiec – język będzie próbował wykonać różne sztuczki np.

górkę – czubek języka oparty o dolne zęby, środek się wybrzusza,

rurkę – przez którą można wdychać lub wydychać powietrze lub udawać, że pijemy sok,

szpilkę – układanie wąskiego języka,

wahadełko – przesuwaniem językiem do kącików ust w stronę prawą i lewą – język nie dotyka warg.

 • Łyżeczka – unoszenie przodów i boków języka,
 • Łopatka – wysuwanie płaskiego i szerokiego języka, itp.
 • Koniki – czubek języka uderza o podniebienie i opada na dół. Raz konik idzie wolno, to biegnie, parska, śmieje się iha –ha.
 • Śniadanko misia – miś starannie oblizuje wargi przy otwartych ustach – wargi smarujemy miodem, czekoladą, bitą śmietaną.
 • Żabka – dziecko ma z talerzyka zebrać płatki kukurydziane posługując się tylko czubkiem języka. Dziecko stara się wyciągnąć długi język – taki jak ma żaba, wąż.
 • Masażysta – czubek języka będzie masował delikatnie podniebienie (wcześniej trzeba dziecku wytłumaczyć i pokazać gdzie jest podniebienie), dotyka dziąseł na górze i dole, masuje wargi, język masuje od środka policzki (raz prawe, lewe), próbuje rysować kreseczki i kółeczka.

Zabawy i ćwiczenia szczęki dolnej

 • Ziewanie – naśladowanie otwierania szeroko buzi jak podczas ziewania.
 • Wąchanie kwiatów – duży wdech nosem i wydech ustami z jednoczesnym wymawianiem głoski aa (jako zachwyt), oo (zdziwienie).
 • Chwytanie górnej wargi dolnymi zębami.
 • Syczenie węża – opuszczanie i unoszenia dolnej szczęki. Wymawianie szerokiego a i przechodzenie do wymawiania a połączonego z głoską s.
 • Przesuwanie opuszczonej szczęki w prawo i w lewo.
 • Mocne wysuwanie szczęki do przodu i cofanie do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenia policzków

 • Nadymanie policzków.
 • Wciąganie policzków.
 • Nabieranie powietrza w usta i zatrzymanie w jamie ustnej, krążenie tym powietrzem, powolne wypuszczanie powietrza.
 • Nabieranie powietrza w usta, przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego na zmianę.

Ćwiczenia podniebienia miękkiego

 • płukanie gardła (ciepłą wodą lub na niby),
 • lekki kaszel,
 • chrapanie na wdechu i wydechu,
 • wymawianie sylab: ak, ka, ku, aka, oko, uku,
 • głębokie oddychanie (wdech nosem – podniebienie opuszczone, wydech ustami – podniebienie uniesione zamyka dostęp do jamy nosowej) – ruchy podniebienia miękkiego można obserwować w lusterku,
 • zabawa „w świnkę” – chrząkanie (za długa i za intensywna zabawa może podrażnić gardło!),
 • gęganie (gę, gę) przy szeroko otwartych ustach, z językiem leżącym swobodnie przy dolnych siekaczach,
 • wymawianie krótkiej samogłoski przy szeroko otwartych ustach. W lusterku widoczne są wtedy ruchy podniebienia miękkiego i tylnej ściany gardła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content | Menu | Access panel